link naar deze pagina

Commissievergadering Fysiek - 14 mei 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: de heer J. Raemakers

1
Opening
2
Vaststellen agenda
**DE AGENDA IS NOG IN OPBOUW**

Naar verwachting zal de voorlopige agenda van de commissievergadering fysiek van 14 mei 2024 op woensdag 1 mei 2024 hier worden gepubliceerd.
Pas bij publicatie van die voorlopige agenda zijn de vergaderstukken compleet (tenzij er in een bijzonder geval een uitzondering geldt).
3
Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 9 april 2024
4
Spreekrecht voor niet-commissieleden
5
Presentatie gemeente Roermond over haar project verlagen dam oostzijde Lateraal kanaal
[Informatie van Integraal Riviermanagement](https://www.bouwplaatsirm.nl/verlagen-dam-lateraalkanaal-nabij-roermond)
6
Presentatie over conceptbomenbeleidsplan gemeente Leudal
7
Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 28 mei 2024
8
Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
9
Ingekomen stukken
9.1
Voorraadplanning raadsvoorstellen
10
Mededelingen
11
Rondvraag
12
Vaststellen volgende vergadering
13
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.