link naar deze pagina

Auditcomité - 17 oktober 2022

Locatie: Raad- en trouwzaal
Aanvang: 16:30
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: R. Rutten

1
Opening
2
Mededelingen
3
Besluitenlijst vorige keer
4
Actiepunten
5
Intern controleplan, ter kennisneming
6
Stresstest, ter kennisneming
7
Rondvraag
8
Sluiting