link naar deze pagina

B&W Website - 17 november 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: J.M.T. Teunissen

1
Besluitenlijsten
2
Kunstwerk Gennep Niers Goch
3
Normenkader rechtmatigheid 2020
4
Principemedewerking De Duivenakker Gennep
5
Vaststelling besluit 10 november PHO Sociaal Domein d.d. 12-11-2020 collegevoorstel regionale overleggen of gemeenschappelijke reglingen