link naar deze pagina

B&W Website - 2 juli 2019

Locatie: Kamer van Gennep
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: P.J.H.M. de Koning

1
Besluitenlijsten
2
Collegevoorstel beantwoording raadsvragen (art. 46) nieuwe regelsreclame-uitingen
3
Collegevoorstel Programmaplan Gennep Doet Mee 2019-2022
4
Collegevoorstel raadsinformatiebrief vervolgproces regiovisie en uitvoeringsprogramma
5
Collegevoorstel t.b.v. gunningsbeslissing aanbesteding reconstructie Pr. Margrietstraat e.o.
9
Collegevoorstel benoemingsbesluit en vertrouwenspersoon
10
Collegevoorstel Brugdagen 2020-2024