Vergaderkalender

link naar deze pagina

Politieke Avond - 12 maart 2019

Locatie: Gemeentehuis Duiven
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Griffier
Bundel:
pdf Agendabundel (8.4MB)
Algemene documenten:

A
- RAADZAAL van het gemeentehuis
A.1
Tijdstip: 19.30 – 20.15 / Ontwikkeling Eilandplein 302 - huisvesting Consultatiebureau / ronde - debattafel
Er wordt €150.000 gevraagd voor een verbouwing om het pand geschikt te maken voor het Consultatiebureau.
A.1.a
Geluidsopnamen Ontwikkeling Eilandplein 302 - huisvesting Consultatiebureau
A.2
Tijdstip: 20.30 – 21.30 / Presentatie voorgenomen realisatie windturbines rioolwaterzuivering InnoFase / rondetafel
Het Waterschap Rijn en IJssel presenteert zijn plannen om twee windturbines te bouwen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie op het bedrijventerrein InnoFase.
A.2.a
Geluidsopnamen Presentatie voorgenomen realisatie windturbines rioolwaterzuivering InnoFase
B
- PUBLIEKSRUIMTE van het gemeentehuis
B.1
Tijdstip: 19.30 – 21.00 / Presentatie jaaroverzicht politie 2018 & Zienswijze Ontwerp meerjarenbeleidsplan politie / ronde - debattafel
De teamchef van de politie komt het jaaroverzicht 2018 presenteren. Ook ligt het Meerjarenbeleidsplan van de politie voor waar de gemeenteraad een reactie op mag geven.
B.1.a
Geluidsopnamen Presentatie jaaroverzicht politie 2018 & Zienswijze Ontwerp meerjarenbeleidsplan politie