Vergaderkalender

link naar deze pagina

Politieke Avond - 15 januari 2019

Locatie: Gemeentehuis Duiven
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Griffier
Bundel:
pdf Agendabundel (31.1MB)
Algemene documenten:

A
- RAADZAAL van het gemeentehuis
A.1
19.30 - 20.15 - APV en Drank en Horeca Verordening Duiven 2019 - debattafel
In de APV wordt een aantal regels gewijzigd, o.a. regels voor evenementen, het parkeren van grote voertuigen en openlijk drugsgebruik. In de Drank en Horeca verordening worden o.a. nieuwe regels ingevoerd voor het (niet mogen) schenken van alcohol bij paracommerciële instellingen.
A.2
20.30 - 21.15 - Duiven energieneutraal 2050 - debattafel
Hier wordt voorgesteld om de ambitie vast te stellen dat Duiven in 2050 net zoveel duurzame energie opwekt als de hoeveelheid energie die binnen Duiven wordt verbruikt (energieneutraal). Dit betekent dat Duiven minder energie moet gaan gebruiken (energie-besparing) en er meer duurzame energie opgewekt moet worden.
A.100
Geluidsopnamen raadzaal 15 janauri 2019
B
- PUBLIEKSRUIMTE van het gemeentehuis
B.1.a
19.30 - 19.45 - 1e Wijziging begroting 2019 ODRA - ronde-/debattafel
De ODRA staat voor ‘Omgevingsdienst Regio Arnhem’ en zij voeren taken uit voor Duiven op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wettelijk moet de ODRA als gemeenschappelijke regeling haar begroting sturen naar de deelnemende gemeenten. Het college stelt voor om geen inhoudelijke reactie te sturen op de gestuurde begroting.
B.1.b
19.45 - 20.00 - Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODRA - ronde-/debattafel
De ODRA staat voor ‘Omgevingsdienst Regio Arnhem’ en zij voeren taken uit voor Duiven op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wettelijk moet de ODRA als gemeenschappelijke regeling toestemming krijgen van de gemeenteraden als de regeling wordt gewijzigd. Zodra de gemeenteraad toestemming geeft kan het college van burgemeesters en wethouders namens Duiven de wijziging vast te stellen.
B.2
20.30 - 21.00 - Reglement van Orde gemeenteraad Duiven 2019 - ronde-/debattafel
In het Reglement van Orde staat de werkwijze van de gemeenteraad omschreven. Zoals de manier waarop zij vergaderen en de momenten waarop inwoners kunnen meedoen aan het debat.
B.100
Geluidsopnamen publieksruimte 15 januari 2019