Vergaderkalender

link naar deze pagina

Politieke Avond - 3 september 2019

Locatie: Gemeentehuis Duiven
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Griffier
Bundel:
pdf Agendabundel (129.2MB)
Algemene documenten:

A
- RAADZAAL van het gemeentehuis
A.1
19.30 - 21.00 / Verklaring van geen bedenkingen Waterschap 2 windturbines RWZI InnoFase / ronde tafel
Bijzonderheid: per ingediende zienswijze mogen twee vertegenwoordigers meepraten aan tafel, waarvan er één het woord voert (spreektijd 5 minuten, daarna ruimte voor vraag en antwoord)

Het waterschap Rijn en IJssel wil 2 windturbines plaatsen op rioolwaterzuiveringsinstallatie InnoFase. Hier is een omgevingsvergunning voor nodig. Omdat het afwijkt van het bestemmingsplan heeft het college aan de gemeenteraad gevraagd of zij hiervoor een ontwerpverklaring van Geen Bedenkingen wil afgeven. De gemeenteraad heeft voor de zomer naar de plannen gekeken en een ontwerpverklaring afgegeven. Daarna zijn er over de voorgenomen plannen vijf meningen (zienswijzen) binnengekomen van belanghebbenden. Nu wordt aan de gemeenteraad gevraagd of ze een definitieve verklaring van geen bedenkingen wil afgeven met daarbij meegewogen de ingekomen meningen.
A.2.1
21.15 -22.45 / Vestiging WVG percelen Molenstraat - Veldstraat / ronde & debattafel
Om de regie te krijgen over geschikte locaties voor woningbouw heeft het college een aantal percelen aangewezen voor de WVG: wet voorkeursrecht gemeenten. Dit betekent dat een eigenaar van een perceel eerst zijn grond aan de gemeente te koop moet aanbieden zodra hij/zij het wil verkopen.
A.2.2
21.15 -22.45 / Haalbaarheidsonderzoek Woningbouwprogramma / ronde & debattafel
In het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar de haalbaarheid van woningbouw op verschillende locaties in de gemeente Duiven.
A.99
(onbewerkte) Geluidsopnamen raadzaal 3 september 2019
B
- PUBLIEKSRUIMTE van het gemeentehuis
B.1
19.30 - 20.30 / Rapport Rekenkamer Sociaal Domein / ronde tafel
De gemeenteraad van Duiven heeft sinds januari 2018 een rekenkamer samen met Doesburg en Westervoort, dat onderzoek doet naar uitgevoerd gemeentebeleid. Het eerste rapport is af en staat nu op de politieke agenda: er is onderzoek gedaan naar de samenhang van het werken in het sociaal domein.
B.2
20.45 - 21.45 / Ontwikkeling Businesscase RSD/BUIG-budget (presentatie) / ronde tafel
De Regionale Sociale Dienst de Liemers begeleidt mensen bij het vinden van werk en draagt zorg voor een uitkering voor mensen als het niet mogelijk is om te werken. In juni 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een nieuwe opdracht voor de RSD met nieuwe prioriteiten. In een presentatie geeft de RSD de huidige resultaten weer van die aanpak.
B.3.1
22.00 - 22.30 / Jaarrekening Presikhaaf Bedrijven 2018 en zienswijze / ronde & debattafel
De gemeente werkt soms samen met andere gemeenten uit de regio om als regio sterk te staan of efficiënter beleid te kunnen maken. Deze regionale samenwerkingsverbanden hebben allen hun eigen financiële jaarstukken en deze worden vooraf voorgelegd aan de gemeente Duiven zodat zij daar invloed op kan uitoefenen. In dit geval gaat het om de financiële stukken van Presikhaaf Bedrijven.
B.3.2
22.00 - 22.30 / Zienswijze Jaarstukken ODRA / ronde & debattafel
De gemeente werkt soms samen met andere gemeenten uit de regio om als regio sterk te staan of efficiënter beleid te kunnen maken. Deze regionale samenwerkingsverbanden hebben allen hun eigen financiële jaarstukken en deze worden vooraf voorgelegd aan de gemeente Duiven zodat zij daar invloed op kan uitoefenen. In dit geval gaat het om de financiële stukken van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).
B.99
(onbewerkte) Geluidsopnamen publieksruimte 3 september 2019