Vergaderkalender

link naar deze pagina

Politieke Avond - 4 december 2018

Locatie: Gemeentehuis Duiven
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Griffier
Bundel:
pdf Agendabundel (56.2MB)
Algemene documenten:

A
- RAADZAAL van het gemeentehuis
A.1
19.30 - 20.30 - Duiven energieneutraal 2050 - ronde-/debattafel
Hier wordt voorgesteld om de ambitie vast te stellen dat Duiven in 2050 net zoveel duurzame energie opwekt als de hoeveelheid energie die binnen Duiven wordt verbruikt (energieneutraal). Dit betekent dat Duiven minder energie moet gaan gebruiken (energie-besparing) en er meer duurzame energie opgewekt moet worden.
A.2
20.40 - 21.25 - APV en Drank en Horeca Verordening Duiven 2019 - ronde-/debattafel
In de APV wordt een aantal regels gewijzigd, o.a. regels voor evenementen, het parkeren van grote voertuigen en openlijk drugsgebruik. In de Drank en Horeca verordening worden o.a. nieuwe regels ingevoerd voor het (niet mogen) schenken van alcohol bij paracommerciële instellingen.
A.3
21.35 - 22.05 - Najaarsnota 2018 - ronde-/debattafel
In de najaarsnota legt het college verantwoording af over de financiële afwijkingen van de begroting in het jaar 2018.
A.100
Geluidsopnamen raadzaal 4 december 2018
B
- PUBLIEKSRUIMTE van het gemeentehuis
B.1
19.30 - 20.00 - Vaststellen bestemmingsplan Loods 5 Duiven’ - ronde-/debattafel
Warenhuis Loods 5 wil zich graag vestigen op een bedrijventerrein. In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om het bestemmingsplan zo te wijzigen dat er ook grootschalige detailhandel kan plaatsvinden.
B.2
20.10 - 20.40 - Ontwikkelingen Tempelstraat 1 te Groessen en Loostraat 35 te Loo - ronde-/debattafel
Gevraagd wordt om een budget beschikbaar te stellen om genoemde panden te slopen.
B.3
20.50 - 21.20 - Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan Duiven 2019 – 2022 - ronde-/debattafel
In de uitvoeringsagenda is de planning opgenomen van de verschillende onderzoeken en projecten op het vlak van mobiliteit (fietspaden, wegen, parkeren en OV).
B.100
Geluidsopnamen publieksruimte 4 december 2018