Vergaderkalender

link naar deze pagina

Politieke Avond - 18 juni 2019

Locatie: Gemeentehuis Duiven
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Griffier
Bundel:
pdf Agendabundel (32.5MB)
Algemene documenten:

A
- RAADZAAL van het gemeentehuis
A.1
19:30 - 20:30 uur / Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem Nijmegen / ronde & debattafel
Het landelijke klimaatakkoord moet regionaal uitgevoerd worden. De Regionale Energie Strategie (RES) is een middel om hier vanuit de regio Arnhem-Nijmegen invulling aan te geven. De 16 Gemeenten willen samen zoeken naar een eerlijke verdeling van grootschalige opwek van zon- en windenergie.
Er ligt nu een startnotitie voor waarin de gemeenten spelregels afspreken hoe ze de RES samen gaan uitvoeren. Het eindresultaat wordt als ‘regionaal bod’ voorgelegd aan de Minister EZK.
A.2
20:45 - 21:45 uur Voorjaarsnota gemeente Duiven 2019 / debattafel
In de voorjaarsnota kijken we vooruit naar de begroting 2020. Het college doet voorstellen voor nieuwe activiteiten. Voor politieke partijen is de behandeling van de voorjaarsnota bij uitstek een goed moment om nieuwe ideeën aan te dragen die goed zijn voor Duiven en wijzigingsvoorstellen in te dienen om verbeteringen aan te brengen in het huidige beleid.
A.100
Geluidsopnamen raadzaal 18 juni
B
- PUBLIEKSRUIMTE van het gemeentehuis
B.1
19.30 - 20.30 / Beleid plaatsing Led Billboards gemeente Duiven / ronde & debattafel
De Gemeente Duiven wil ruimte maken voor LED-billboards op 8 locaties. Op deze billboards kan reclame staan, maar ze kunnen ook gebruikt worden voor andere berichten bijvoorbeeld over culturele evenementen. In dit raadsvoorstel worden regels en criteria voorgesteld voor het plaatsen van de borden.
B.2
20.45 - 21.45 / Afvalambities: van afval naar grondstof / ronde tafel
Tijdens deze informatieve presentatie wordt de gemeenteraad bijgepraat over de huidige stand van zaken van het afvalbeleid in gemeente Duiven en de uitdagingen die voorliggen als Duiven wil voldoen aan de landelijke doelstellingen om meer afval naar grondstof te recyclen.
B.100
Geluidsopnamen publieksruimte 18 juni