Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Waterveiligheid * - 7 april 2015

Locatie: Vijverzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter:
Toelichting: *13.00u Presentatie Blankenburgtunnel
Bundel:
pdf Agendabundel (18.7MB)

00
Presentatie Blankenburgtunnel
01
Opening, vaststellen agenda
02
Vaststellen notulen van de vergadering van 3 februari 2015, inclusief toezeggingenlijst
03
Mededelingen
03.a
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
03.b
Terugkoppeling uit Unie Commissies
04.B
Bespreekstukken
04.B.01
Jaarverslag 2014 inclusief financiele jaarrekening
04.B.13
Bijstelling Investeringsplan en uitvoeringskrediet groot onderhoud project keersluis Maassluis (701815)
04.H
Hamerstukken
05
Informatie
06
Rondvraag en sluiting