Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Waterveiligheid en Waterketen - 15 mei 2024

Locatie: GLH: 0.05
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Marcel Vissers
Toelichting: De commissieagenda wordt alvast gepubliceerd om inzicht te geven in de onderwerpen die aankomende commissie aan bod komen. De bijbehorende stukken zijn uiterlijk donderdag 25 april allemaal beschikbaar.

01
Opening, vaststelling agenda
02
Toezeggingenlijst commissie Waterveiligheid en Waterketen (bijlage: audiotranscript)
03
Mededelingen
03.a
Terugkoppeling Unie commissies
04.B
Bespreekstukken
04.B.01
Bijstelling ontwerpkrediet planfase Project Waterzuivering Vergulde Hand
04.B.02
Risicomanagement project Waterzuivering Vergulde Hand
04.H
Hamerstukken
05
Ingekomen stukken
05.01
GR Slibverwerking - Ontwerp-kadernota 2025
06
Rondvraag en sluiting