Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit - 12 februari 2013

Locatie: Vijverzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A. van den Berg en I.J.A. ter Woorst
Bundel:
pdf Agendabundel (19.3MB)
Algemene documenten:

01
Opening, vaststellen agenda
02
Vaststellen notulen van de vergadering van 4 december 2012
03
Mededelingen
03.a
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
03.b
Terugkoppeling uit Unie Commissies
04.B
Bespreekpunten
04.B.07
Aanvraag uitvoeringskrediet natuurvriendelijke oever Wennetjessloot
04.B.10
Projectplan Bergboezem Berkel
04.B.11
Bergboezem Berkel - aanvraag investeringsplan en uitvoeringskrediet
04.H
Hamerstukken
04.H.03
Peilbesluit Klein Plaspoelpolder
04.H.04
Overname taken en objecten Klein Plaspoelpolder
04.H.05
Vervangingsinvesteringen Voldoende Water 2013
04.H.06
Aflaat Maasdijk Oranjepolder
04.H.08
Verlenging Peilbesluiten Dijkpolder (reconstructiegebied) en Duifpolder
04.H.09
Aanvraag investeringsplan en ontwerpkrediet van een vispaaiplaats in de Oranjebuitenpolder (gemeente Rotterdam)
05
Informatie
06
Rondvraag en sluiting