Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie* Bestuur & Organisatie - 2 december 2008

Locatie: Polderkamer / B.5.8
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter:
Bundel:
pdf Agendabundel (3.4MB)
Algemene documenten:

01
Opening, vaststellen agenda
02
Vaststellen notulen van de vergadering van de commissie van 4 november 2008 inclusief actielijst
03
Mededelingen
04
Agendapunten voor advies (stukken ter besluitvorming)
04.01
Najaarsnota 2008
04.14
Implementatie Waterschapswet - Rechtmatigheid - normenkader
04.15
Implementatie Waterschapswet - Verordening ex artikel 109a
04.16
Agendacommissie VV
04.19
Brief van Delfland inzake doorontwikkeling organisatie/financiële ontwikkelingen
05
Rondvraag en sluiting