Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Waterkwaliteit - 7 april 2015

Locatie: Vijverzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: *19.00u Presentatie Aquon
Bundel:
pdf Agendabundel (18.7MB)

00
Presentatie Aquon (Mondeling)
01
Opening, vaststellen agenda
02
Vaststellen notulen van de vergadering van 3 februari 2015, inclusief toezeggingenlijst
03
Mededelingen
03.a
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
03.b
Terugkoppeling uit Unie Commissies
04.B
Bespreekstukken
04.B.01
Jaarverslag 2014 inclusief financiele jaarrekening
04.B.14
Aquon
04.H
Hamerstukken
05
Informatie
06
Rondvraag en sluiting