Vergaderkalender

link naar deze pagina

VV ingekomen stukken - 14 mei 2024

Locatie:
Aanvang: 12:00
Eindtijd: 12:00
Voorzitter:

01
Informatieve brief van College aan VV
01.01
19-03-2024 Voortgang dossier Forepark Den Haag
Agenda commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit
01.02
05-04-2024 Onderzoeksplan Delfland 2024
Agenda commissie Bestuur, Financiën en Organisatie
02
Schriftelijke vragen en antwoorden
02.01
14-03-2024 Beantwoording schriftelijke vragen AWP over de ongelijkmatige stijging watersysteemheffing
Agenda commissie Bestuur, Financiën en Organisatie
02.02
27-02-2024 Beantwoording (aanvullende) schriftelijke vragen AWP over verbetering waterkwaliteitsrapportage 2023
Agenda commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit
02.03
28-02-2024 Schriftelijke vragen BBB, CDA en CU/SGP over weesboten
02.04
27-03-2024 Schriftelijke vragen AWP over tariefdifferentiatie glasopstanden
02.05
10-04-2024 Schriftelijke vragen Natuur over Security sluizen en gemalen
03
Ingekomen post van derden
03.01
15-02-2024 Ledenbrief UvW over Kabinetsformatie 2024
Agenda commissie Bestuur, Financiën en Organisatie
03.02
19-02-2024 UvW - Ledenbrief: Vervolg aanpassing classificaties bufferstrokenkaart 2024
Agenda commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit
03.03
21-02-2024 GR Slibverwerking - Ontwerp-kadernota 2025
Agenda commissie Waterveiligheid en Waterketen
03.04
23-02-2024 Het Waterschapshuis concept jaarrekening en Bestuursrapportage 2023
Agenda commissie Bestuur, Financiën en Organisatie
03.04
27-03-2024 Ledenbrief UvW inzet Europese verkiezingen
Agenda Bestuur, Financiën en Organisatie
03.05
03-04-2024 Kadernota 2025 Regionale Belasting Groep
Agenda Bestuur, Financiën en Organisatie
03.06
10-04-2024 Toetredingsstrategie Aquon
Agenda Bestuur, Financiën en Organisatie
04
Stukken ter informatie