Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit - 14 mei 2024

Locatie: GLH: 0.05
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Peter Kiela VV
Toelichting: De commissieagenda wordt alvast gepubliceerd om inzicht te geven in de onderwerpen die aankomende commissie aan bod komen. De bijbehorende stukken zijn uiterlijk donderdag 25 april allemaal beschikbaar.

01
Opening, vaststelling agenda
02
Toezeggingenlijst commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit (bijlage: audiotranscript)
03
Mededelingen
04.B
Bespreekstukken
04.B.01
Voortgangsrapportage waterkwaliteit 2023
04.B.02
Besluitvorming aanpak Amerikaanse rivierkreeften Delfland
04.H
Hamerstukken
05
Ingekomen stukken
05.01
UvW - Ledenbrief: Vervolg aanpassing classificaties bufferstrokenkaart 2024
05.02
Beantwoording (aanvullende) schriftelijke vragen AWP over verbetering waterkwaliteitsrapportage 2023
05.03
Voortgang dossier Forepark Den Haag
06
Rondvraag en sluiting