Vergaderkalender

link naar deze pagina

Afdeling* Oostland - 30 oktober 2008

Locatie: Collegekamer / B.1.15
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:00
Voorzitter:
Bundel:
pdf Agendabundel (51.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening
pdf AGENDA (8KB)
2
Begroting 2009
3
Notulen vergadering afdeling Oostland 21 mei 2008
4
Actiepuntenlijst
5
Mededelingen en ingekomen stukken
6
Wateropgave en voorkeursmaatregelen Rotterdam en Schiedam
7
Herijking uitvoeringsprogramma Waterplan Delft
8
Ontwerp-waterbeheerplan 2010-2015
9
Project Wateroverlast binnenstad Delft
10
Uitwerking waterplan Pijnacker-Nootdorp: raamplannen watertoets en kostenverdeling
11
Rondvraag
12
Sluiting