Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Waterketen en Waterkeringen - 12 februari 2013

Locatie: Vijverzaal
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter:
Bundel:
pdf Agendabundel (3.9MB)
Algemene documenten:

01
Opening, vaststellen agenda
02
Vaststellen notulen van de vergadering van 4 en 11 december 2012
03
Mededelingen
03.a
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
03.b
Terugkoppeling uit Unie Commissies
04.B
Bespreekstukken
04.B.01
Deltaprogramma bestuurlijke consultatie
04.H
Hamerstukken
05
Informatie
05.01
Aanpak, effecten en belangen Delfland bij de Blankenburgtunnel
06
Rondvraag en sluiting