Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering - 10 september 2019

Locatie: GLH: 0.05
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Daverveldt, P.H.W.M. (DB)
Bundel:
pdf Agendabundel (2KB)

Beantwoording brief Aboutaleb betreffende Rotterdamse aandachtspunten voor de nieuwe bestuursperiode
Belastingverordeningen 2018 en 2019 terinzagelegging NEN-normen
Bestuursrapportage 2019
Bijlage bij Verordening Bijdrage fractiekosten
Controleplan 2019 en Normenkader 2019 Delfland
RBG Rapportage prestatiecontract 2e kwartaal 2019