Vergaderkalender

link naar deze pagina

VV ingekomen stukken - 8 november 2022

Locatie:
Aanvang: 12:00
Eindtijd: 12:00
Voorzitter:

01
Informatieve brief van College aan VV
01.01
13-09-2022 Brief aan Rekeningcommissie m.b.t. memo assetmanagement
Indien dit onderwerp wordt geagendeerd door een of meerdere fracties, wordt dit op de agenda geplaatst van de commissie BFO.
01.02
23-09-2022 Langetermijnplanning VV 4e kwartaal 2022
Indien dit onderwerp wordt geagendeerd door een of meerdere fracties, wordt dit op de agenda geplaatst van de commissie BFO.
01.03
23-09-2022 Plan van aanpak project Verkiezingen Delfland 15 maart 2023
Indien dit onderwerp wordt geagendeerd door een of meerdere fracties, wordt dit op de agenda geplaatst van de commissie BFO.
02
Schriftelijke vragen en antwoorden
02.01
09-09-2022 Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over wateroverlast Delft 15 augustus 2022
Indien dit onderwerp wordt geagendeerd door een of meerdere fracties, wordt dit op de agenda geplaatst van de commissie WKK.
02.02
12-09-2022 Schriftelijke vragen commissie WVK 14 september inbreng PvdA inzake veiligheidsportefeuille
02.03
29-09-2022 Schriftelijke vervolgvragen PvdA over wateroverlast Delft
03
Ingekomen post van derden