link naar deze pagina

Raad - 8 november 2018

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer T. Baas
Toelichting: Dit is de begrotingsvergadering en de aanvangstijd is 19.00 uur!

1
Opening
2
Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vragen over niet-geagendeerde ondewerpen
4
Vaststelling agenda
4.a
HAMERSTUKKEN
5
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 oktober 2018
5.b
INHOUDELIJKE STUKKEN
6
Begroting 2019
Met het vaststellen van de begroting 2019 geven we invulling aan de toekomstvisie en het collegeprogramma 2018 – 2022.
7
Belastingvoorstellen 2019 en toeristenbelasting 2020
8
Sluiting