link naar deze pagina

Raad - 18 oktober 2018

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer T. Baas
Bundel:
pdf Agendabundel (32,6MB)

1
Opening
2
Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vragen over niet-geagendeerde ondewerpen
4
Vaststelling agenda
4.a
HAMERSTUKKEN
5
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 27 september 2018
6
Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken
7
Benoeming van de heer B. Geudeker (D66) tot lid van de raadscommissie
8
Jaarrapport en jaarverslag 2017 en begroting 2019 Stichting ICO
9
Jaarverslag en jaarrekening 2017 en begroting 2019 bibliotheekwerk Aa en Hunze
10
Begroting 2019 Icare JGZ 0-4 jarigen
zaaknummer 206282
10.a
INHOUDELIJKE STUKKEN
11
Toekomst gebruik MFC De Boerhoorn
De investeringsraming van de sloop en de nieuwbouw van De Boerhoorn in Rolde ligt in het gesloten kastje in de leeskamer.
12
Sluiting