link naar deze pagina

Informatiesessie Raad - 23 januari 2020

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter:
Toelichting: informerende bijeenkomst

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Toekomst Vakantieparken
In dit voorstel neemt het college kennis van het Concept Eindverslag van de inspraak op de Concept Strategienota Toekomst Vakantieparken en stemt in met de voorgestelde wijzigingen.
4
Sluiting