link naar deze pagina

Commissie - 24 mei 2017

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: de heer R. Harms
Toelichting: (Let op! vergadering op woensdag)

Deze informerende vergadering van de commissie Samenleving is openbaar.
Bundel:
pdf Agendabundel (2,8MB)

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Toekomstscenario Sociaal team Aa en Hunze
4
Kadernotitie Toekomst de Boerhoorn (informerend)
5
Rondvraag
6
Sluiting