link naar deze pagina

Raad - 12 juli 2017

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer drs. J.Th. Hoekema
Toelichting: Voor deze vergadering geldt een spreekrecht voor de publieke tribune over geagendeerde onderwerpen.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit uiterlijk voor 12.00 uur voorafgaande aan de vergadering kenbaar maken bij de griffie. De griffie is bereikbaar op telefoon (0592) 267705 of via het volgende mailadres griffie@aaenhunze.nl.

Ook voor op/of aanmerkingen kunt u contact opnemen met de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (8MB)

1
Opening
2
Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vragen over niet-geagendeerde ondewerpen
4
Vaststelling agenda
4.a
HAMERSTUKKEN
5
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 29 juni 2017
6
Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken
6.01
Voortgangsrapportage Integrale Ouderenzorg
Zaaknummer:178197
6.02
cliƫntervaringsonderzoek Wmo 2016
6.03
Koninklijk Besluit benoeming Piet van Dijk tot burgemeester van Aa en Hunze
6.04
Implementatie Omgevingswet in Aa en Hunze
6.b
INHOUDELIJKE STUKKEN
7
Beleidsplan 2017
Het raadsvoorstel en raadsbesluit zitten in het document Beleidsplan 2017 (hoofdstuk 1.4 en 1.5 conform voorgaande jaren).
8
Sluiting