link naar deze pagina

Raad - 6 februari 2020

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 20:45
Voorzitter: de heer Anno Wietze Hiemstra

1
Opening
2
Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vaststelling agenda opiniƫrend deel

3.a
Opiniƫrend deel
4
Zienswijze raad inzake verdubbeling N34
4.a
Schorsing
4.b
Besluitvormend
5
Vaststelling agenda besluitvormend deel
6
Vragenhalfuur
7
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2020
8
Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
9
Zienswijze raad inzake verdubbeling N34
10
Verordening Rekenkamercommissie 2020
11
Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
12
Sluiting