link naar deze pagina

Commissie - 30 november 2017

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: de heer R. Harms

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Rekenkameronderzoek Deregulering
4
Nieuw rekenkameronderzoek; Informatiebeveiliging
5
Rondvraag
6
Sluiting