link naar deze pagina

Commissie - 7 december 2017

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: de heer B. Hofsteenge
Toelichting: Deze informerende vergadering van de commissie Leefomgeving is openbaar.

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Onderzoek schoolroutes Eexterveen eo
4
Rondvraag
5
Sluiting