link naar deze pagina

Raad - 1 juni 2017

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer drs. J.Th. Hoekema
Toelichting: Vooraf aan deze raadsvergadering vindt er om 20.00 uur een besloten raadsvergadering plaats waarin de vaststelling aanbeveling benoeming burgemeester Aa en Hunze aan de orde komt.
Bundel:
pdf Agendabundel (7,7MB)

1
Opening
2
Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vragen over niet-geagendeerde ondewerpen
4
Vaststelling agenda
4.a
HAMERSTUKKEN
5
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 11 mei 2017
6
Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken
6.1
Brief van college over wijziging PBR-beleid
6.2
Brief van college over COELO Atlas 2017
6.3
Brief van college over rapportage Cultuur Visiegroep Gieten inclusief bijlagen
6.4
Aanbieding jaarverslag 2016 welstand
6.5
Brief van college over vervolg cie Leefomgeving over permanente bewoning recreatiewoningen
6.6
Rapportages OGGz 2016
Zaaknummer 176135
6.b
INHOUDELIJKE STUKKEN
7
Openbaarmaking aanbeveling benoeming burgemeester
8
Sluiting