link naar deze pagina

Commissie - 1 november 2018

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: de heer Rikus Harms

1
opening
2
vaststelling agenda
3
Sturing en regie sociaal domein “Samen aan het stuur”
zaaknummer: 205436
4
rondvraag
5
sluiting