link naar deze pagina

Commissie - 6 juli 2017

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: de heer B. Hofsteenge
Toelichting: Deze informerende en opiniërende vergadering van de commissie Leefomgeving is openbaar.
Bundel:
pdf Agendabundel (3,7MB)

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Toekomstscenario’s Eexterkoele en Holle Drift
- geen vergaderstukken -
4
Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 - 2027
5
Rondvraag
6
Sluiting