link naar deze pagina

Commissie - 14 september 2017

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: de heer R. Harms
Toelichting: Deze vergadering van de commissie Samenleving is openbaar.

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Positionering toegangstaken sociaal domein
4
Rondvraag
5
Sluiting