link naar deze pagina

Raad - 30 januari 2020

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer Anno Wietze Hiemstra

1
Opening
2
Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vaststelling agenda opiniƫrend deel
3.a
Opiniƫrend
4
Armoede en Schuldhulpverlening
4.a
Schorsing
4.b
Besluitvormend
5
Vaststelling agenda besluitvormend deel
6
Vragenhalfuurtje
7
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 16 januari 2020
8
Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken
9
Armoede en Schuldhulpverlening
10
Instellen Gebiedsfonds windpark Oostermoer met financiele bijdrage gemeente Aa en Hunze
10.a
Hamerstukken
11
Voornemen diverse gemeenschappelijke regelingen toetreding tot Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties
Portefeuillehouder voor GGD en Recreatieschap is Bas Luinge en voor WPDA Co Lambert.
12
Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
13
Sluiting