link naar deze pagina

Commissie - 15 november 2018

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevrouw Cora Kuiper

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Gemeentelijk plan van aanpak toekomst vakantieparken
4
Rondvraag
5
Sluiting