link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 6 juli 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
3.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenteschappelijke regelingen
3.c
Mededelingen college
3.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
11
Moties vreemd aan de orde van de dag
12
Sluiting