link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 29 maart 2022

Locatie: Evenementenhal Turmac Cultuurfabriek
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (11.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen concept-verslagen commissievergaderingen 8, 9 en 10 februari 2022
De raad wordt gevraagd de verslagen van de commissievergaderingen van 8, 9 en 10 februari 2022 vast te stellen. De agendacommissie heeft akkoord gegeven op de verslagen.
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 23 februari 2022
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 februari 2022 vast te stellen.
4
Z/22/417208 Rechtmatigheidsverklaring verkiezingen en toelating gemeenteraad 2022-2026
De commissie geloofsbrieven zal verslag uitbrengen van hun bevindingen.

De raad wordt voorgesteld:
1\. Op advies van het centraal stembureau en het proces\-verbaal vast te stellen dat de gemeenteraadsverkiezingen 2022 ordentelijk zijn verlopen en de uitslag op een rechtmatige wijze tot stand is gekomen;
2 Op advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven, voor zover omtrent toelating van de benoemden door de commissie voor geloofsbrieven positief is geadviseerd, conform artikel V4 van de Kieswet, in te stemmen met toelating van de raadsleden die de benoeming geaccepteerd hebben.
4.a
Besluit ordentelijk verloop gemeenteraadsverkiezingen
4.b
Toelating van de nieuw benoemde leden tot de gemeenteraad
5
Afscheid raadsleden raadsperiode 2018-2022
6
Sluiting