link naar deze pagina

R Middelen 2014-2018 - 7 december 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. de Nooij
Algemene documenten:

1
Opening
2
Inspraak (commissievoorzitter)
3
Z/17/289723 Notitie P&O Zevenaar: Klaar voor de toekomst (T. van der Werf)
3.a
Beantwoording technische vragen notitie P&O Zevenaar: Klaar voor de toekomst
4
Z/17/292571 Afdoening motie d.d. 5 juli 2017 (T. van der Werf)
5
Z/17/293036 De raad informeren over de wijze waarop het college uitvoering heeft gegeven aan de nazorg met betrekking tot de uitkomsten van de raadsenquête P&O beleid (T. van der Werf)
6
Z/16/263287 Budget voor oplossing van de problematiek m.b.t. de beeld- en geluidsinstallatie raadszaal en internet-uitzending raads- en commissievergaderingen (J.M. Staatsen)
7
Stand van zaken herindeling (J.M. Staatsen)
Vast agendapunt
8
Mededelingen portefeuillehouders (college)
9
Rondvraag (college)
Het verslag (conclusies) van de vorige keer (16 november) is bijgevoegd.
10
Punten van orde commissie (commissie)
11
Ondertekening
Zevenaar, 23 november 2017.
De griffier van de commissie,
R. Wijnbergen