link naar deze pagina

Informatieve raadsbijeenkomsten 2018-2022 - 16 februari 2022

Locatie: Raadzaal en patio
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter:
Toelichting: Let op: aanmelding hiervoor is vereist via een mail naar de griffie!

1
Participatie
De gemeente Zevenaar bereidt zich voor op de
Invoering van de Omgevingswet. Participatie is een belangrijke pijler binnen de Omgevingswet. De raad wordt gevraagd om mee te denken over participatie en het proces om te komen tot een zo goed mogelijk eindresultaat van participatie.