link naar deze pagina

Aangeboden raadsvoorstellen - 7 augustus 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Onderstaande raadsvoorstellen worden doorgeleid naar de Agendacommissie van 13 augustus a.s. ter agendering.

1
Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek de verzelfstandiging van een sportbedrijf (Z/19/336223)
2
Raadsvoorstel Algemene subsidieverordening 2020 en Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten voormalig Rijnwaarden 2020 (Z/18/298698)
3
Raadsvoorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)Zevenaar 2018 - 1e wijziging (2019) (Z/19/326497)
4
Raadsvoorstel Esthetisch Programma van Eisen (EPVE) Overnachtingshaven Spijk (Z/19/327573)
5
Raadsvoorstel Begroting ODRA 2020 (Z/19/333662)
6
Raadsvoorstel Jaarstukken 2018 Gemeente Zevenaar (Z/19/336576)
In de loop van week 33 ontvangen de raads- en commissieleden een hardcopy exemplaar thuisbezorgd.
7
Raadsvoorstel Vaststellen Geharmoniseerde Bouwverordening Zevenaar 2019 (Z/18/318362)