link naar deze pagina

Commissie Middelen 2018-2022 - 10 februari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.H.M. Albers
Toelichting: Publiek is welkom in de patio van het gemeentehuis, niet in de raadzaal.
Bundel:
pdf Agendabundel (1.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 9 december 2021 vast te stellen. De besluitenlijst zal nog toegevoegd worden. In januari 2022 heeft er geen commissievergadering Middelen plaatsgevonden.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z/21/410741 ‎Oprichting stichtingen vanuit collectief verzekeringsbelang VGGM
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het oprichten van een stichting Risicobeheer/Expertisebureau en een Stichting Waarborgfonds door VGGM en hierbij geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het oprichten van deze stichtingen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk

Door de fractie van Lokaal Belang zijn technische vragen gesteld die inmiddels zijn beantwoord (bijgevoegd).
5
Z/21/405534 Wijziging gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers
De raad wordt voorgesteld het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers te wijzigen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
6
Stand van zaken COVID-19
Vast agendapunt.
7
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
8
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen
9
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
10
Sluiting
Zevenaar, 18 januari 2022.
Namens de Agendacommissie,
Inge van Dijk, commissiegriffier