link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 18 september 2019

Locatie: Dorpshuis De Spieker, Spijk
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
3.b
Mededelingen college
3.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
5
Sluiting