link naar deze pagina

Ingekomen stukken openbaar - 24 december 2020

Locatie:
Aanvang: 17:00
Eindtijd:
Voorzitter:
Toelichting: Lijst ingekomen stukken week 52.
Algemene documenten:
pdf 99-1342 Overzicht Ingekomen stukken week 52.pdf (209KB)
pdf 159-548 Raadsvoorstel Onderdoorgang BIW.pdf (689KB)
pdf 159-549 Conceptbesluit Onderdoorgang BIW.pdf (112KB)
pdf 159-550 Bijlage Brief van de Provincie met verzoek voor bijdrage.pdf (238KB)
pdf 159-554 Bericht college inzake afdoening toezegging leegloop voorziening onderhoud wegen.pdf (153KB)
pdf 169-159 Raadsinformatiedocument Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland.pdf (891KB)
pdf 169-160 Bijlage Rapportage projecten regio Z-W 2019.pdf (262KB)
pdf 187-21 Raadsinformatiedocument Evaluatie eerste jaar uitvoering groenvisie 2020-2024.pdf (460KB)
pdf 187-22 Bijlage Evaluatie eerste jaar uitvoering groenvisie 2020-2024.pdf (2.9MB)
pdf 202-53 Raadsinformatiedocument Kinderopvang 2021.pdf (558KB)
pdf 202-54 Bijlage 1 Beleidsnotitie Kinderopvang gemeente Waterland 2021.pdf (7.3MB)
pdf 202-54 Bijlage 2 Uitvoeringsregeling tegemoetkomingen kinderopvang gemeente Waterland 2021.pdf (3.8MB)
pdf 202-54 Bijlage 3 Beleidsregels handhaving kinderopvang gemeenteWaterland 2021.pdf (1.4MB)
pdf 214-56 Raadsinformatiedocument Informatie over toezicht archiefbeheer 2019-2020.pdf (381KB)
overig 214-57 Bijlage Provincie interbestuurlijk toezicht informatiebeheer.PDF (2.3MB)
pdf 338-75 Afdoening toezegging over kleine windmolens in relatie tot de omgevingsverordening 2020 dd 24 december 2020.pdf (134KB)
pdf 345-146 Raadsinformatiedoument Reactienota Regionale energiestrategie.pdf (1MB)
pdf 345-147 Bijlage 1 Reactienota Noord-Holland Zuid.pdf (1.3MB)
pdf 377-174 Raadsinformatiedocument uitgangspunten regionale en gemeentelijke vertaling Twm.pdf (1MB)
pdf 377-183 Antwoord burgemeester op mondelinge vraag raadsvergadering 17 dec 2020 inzake dragen mondkapjes in raadzaal.pdf (314KB)
pdf 377-184 - bijlage bij 377-183 - frvz 9 dec info over mondkapjes in publieke binnenruimte.pdf (102KB)
pdf 377-184 - bijlage bij 377-183 - mail aan frvz 9 dec incl 3 bijlagen.pdf (77KB)
pdf 377-184 - bijlage bij 377-183 - mail frvz 9 dec memo raad 1 dec informatie over mondkapjes.pdf (78KB)
pdf 377-184 - bijlage bij 377-183 - neus-mondkapjes in publieke binnenruimtes i.c. het gemeentehuis.pdf (88KB)