link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 23 maart 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Berger
Toelichting: Betreft de voorlopige agenda voor de voorbereidende vergadering.

Deze vergadering kan op de publieke tribune worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering op donderdag 23 maart 2023 vanaf 19.30 uur live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM.
Algemene documenten:

1
Opening voorbereidende vergadering
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Marktverordening gemeente Waterland 2023 (RW)
5
Regiovisie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 2022-2027 (AvdW)
6
Sociale koop Kohnstammlocatie; aankoop woning (TvN)
7
Verklaring van geen bedenkingen Combi (TvN)
8
Verenigingsgebouw Galgeriet / Huisvesting Con Brio (TvN)
Voor dit agendapunt heeft zich een inspreker gemeld: Gerard Visser, voorzitter van muziekvereniging Olympia/Con Brio.
9
Debat over RID wensen en bedenkingen Zaanstreek-Waterland concept MRA Termijnagenda (MvdW)
10
Debat over RID Collectieve Energievoorziening Gebiedsontwikkelingsproject Galgeriet (TvN)
11
Sluiting voorbereidende vergadering