link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 25 april 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Berger
Toelichting: Betreft de voorlopige agenda voor de voorbereidende vergadering.

Agendapunt 9 van deze vergadering, het debatverzoek over parkeerbeleid Monnickendam, zal beginnen **om 20.30 uur**, ongeacht hoever de behandeling van andere geagendeerde onderwerpen is gevorderd.

Deze vergadering kan op de publieke tribune worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering vanaf 19.30 uur live te volgen op deze pagina of via Omroep PIM.

Bij de voorbereidende vergadering is het mogelijk om in te spreken bij een geagendeerd onderwerp. U dient zich dan uiterlijk 24 uur van te voren aan te melden bij de griffie: griffie@waterland.nl.
Algemene documenten:

1
Opening voorbereidende vergadering
2
Mededelingen en actieve informatie
3
Vaststellen agenda
4
Vragenuur
5
Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Havenstraat 21 in Monnickendam (TvN)
6
Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (AvdW)
Technische vragen over deze GR graag ruim vooraf indienen, zodat deze al van een antwoord kunnen worden voorzien.
7
Wijziging gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief (MvdW)
Technische vragen over deze GR graag ruim vooraf indienen, zodat deze al van een antwoord kunnen worden voorzien.
8
Wijziging gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam (HS)
Technische vragen over deze GR graag ruim vooraf indienen, zodat deze al van een antwoord kunnen worden voorzien.
9
Debatverzoek GroenLinks en PvdA m.b.t. parkeerbeleid binnenstad Monnickendam (HS)
_Aanvang van dit agendapunt is **20.30 uur**!!_


Raad 4-4-2024. Reden agendering debatverzoek: in het RID wordt aan de raad gevraagd een keuze te maken uit de opties die daarin worden gepresenteerd.
Op verzoek van de VVD tijdens de raadsvergadering van 28 september 2023, worden RID 118-90 en RID 118-92 betrokken bij dit agendapunt.
10
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek Waterland (AvdW)
Technische vragen over deze GR graag ruim vooraf indienen, zodat deze al van een antwoord kunnen worden voorzien.
11
Zienswijze 2e begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek-Waterland (AvdW)
12
Zienswijze kadernota 2025 GGD Zaanstreek-Waterland (AvdW)
13
Sluiting voorbereidende vergadering