link naar deze pagina

Delta bijeenkomst AB - 2 juni 2022

Locatie: Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:10
Voorzitter: Dirk-Siert Schoonman
Toelichting: Let op: vanwege de informatieve aard van de onderwerpen betreft dit een digitale bijeenkomst, via kanalen in teams.

1 19:30
Opening en mededelingen
2 19:35
Stand van zaken coalitieakkoord regering
Tijdens deze informerende sessie wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen die samenhangen met het regeerakkoord en een doorkijk naar het waterbeheer in ons werkgebied.
Vragen komen aan de orde als: wat zijn belangrijke ontwikkelingen, wat zien we gebeuren in onze omgeving, welke informatie hebben we vanuit het rijk ontvangen en wat kan dat allemaal voor ons betekenen?
3 19:55
HWBP Veilige Vecht (incl. pauze)
In 2020 is het project Veilige Vecht begonnen met een Verkenning. Het AB heeft op 12 september 2019 krediet verstrekt voor de Verkenning. Wat zijn de tussenresultaten van de Verkenning naar veilige Vechtdijken tot nu toe? Welke oplossingen zijn kansrijk en worden het komende jaar verder onderzocht? En wat weten we tot nu toe over de effectiviteit en haalbaarheid van watersysteemmaatregelen? Bij dit agendapunt gaan projectmanager Dick van Pijkeren en omgevingsmanager Inge Zandink graag met u in gesprek over de stand van zaken van de verkenning en aanpak voor het vervolg.
4 21:05
Sluiting