Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 30 oktober 2018

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Mededeling hr. Venis. De heer Van Hemmen is herbenoemd per 17okt18 voor een periode van zes jaar.
Afmelding Stam-Smeets
Loting nr. 4 - De heer De Jager
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Geen aanmeldingen

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Instemming met agenda.
4
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Geen mondelinge vragen ingediend.

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
5
AANGENOMEN DEBATSTUK MID – Begroting 2019
Tegen D66 (1)
Voor: Voor: VVD (2) - Slydregt.NU (1) PvdA (2) - PRO Sliedrecht (4) - CDA (3) - SGP-ChristenUnie (7)

Stemverklaring De Jager

Woordvoering: De Jager - Bijderwieden - De Munck - Jongeneel - Van Rees-Huijzer - Verheul - Dunsbergen

Direct besluitvormend.
5.A.1
AANGENOMEN A5-1 Amendement - Klimaatstress-test - CDA
Voor: VVD (2) - D66 (1) - Slydregt.NU (1) PvdA (2) - PRO Sliedrecht (4) - CDA (3) - SGP-ChristenUnie (7)

Unaniem
5.M.1
AANGENOMEN M5-1 Motie - Eervol in zicht - SGP-ChristenUnie
Voor: VVD (2) - D66 (1) - Slydregt.NU (1) PvdA (2) - PRO Sliedrecht (4) - CDA (3) - SGP-ChristenUnie (7)
Unaniem.

mede ingediend door VVD - D66 - Slydregt.NU - PvdA - PRO Sliedrecht - CDA
5.M.2
VERWORPEN M5-2 Motie - voorrang woningmarkt - Slydregt.NU
Voor Slydregt.NU (1)

Tegen: VVD (2) - D66 (1) - PvdA (2) - PRO Sliedrecht (4) - CDA (3) - SGP-ChristenUnie (7)
5.M.3
INGETROKKEN M5-3 Motie - Hoge nood - CDA
5.M.3A
INGETROKKEN M5-3A Motie - Hoge nood - CDA
Gewijzigde |Motie
6
AANGEHOUDEN -DEBATSTUK - BEST - College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Aangehouden tot besluitvormende vergadering 27nov18
7
Sluiting om 22.19 uur