Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 19 november 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: G.P. Venis

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 15 oktober 2019
5
Mondelinge vragen
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).

6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regeling
9
SOC - Sportnota 'Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025'
9.1.tvr
ANTW 24sep op Tech vr 20sep19 - PvdA (Gruppen)Sportnota
9.2.tvr
ANTW op Tech vr vanaf 20sep19 - SGP-ChristenUnie (Spruijt) Sportnota
10
SOC – Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023
10.1.tvr
TECHNvr - 15nov19 - SGP-ChristenUnie (Oostrom) - Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023
11
SOC – Ontwerpakte statutenwijziging en benoeming leden raad van toezicht
12
BEST – Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2023
12.1.tvr
ANTW 30okt19 op techn vr 7okt19 - CDA (De Vries) - Integraal Veiligheidsplan
13
Sluiting

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl