Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 29 september 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg
Toelichting: LET OP: Aanvang vergadering 14.00 uur

1
Opening
De heer Venis (Geduld-2.0) en mevrouw Safai Pour (PRO Sliedrecht) komen later.
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Geen insprekers.

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Vastgesteld.
4
AANGENOMEN (gewijzigd voorstel) Algemene Beschouwingen / Kadernota 2021
1e termijn raad - 10 min spreektijd per fractie (zie 4.0)
1e termijn college B&W - 15 min spreektijd per portefeuillehouder
Vat
Spek
Goverde
4.0
Woordvoering fracties (uitgesproken woord geldt) en overzicht ingediende amendementen en moties
1e termijn raad - 10 min spreektijd per fractie:
fractie SGP-ChristenUnie -Paas
fractie PRO Sliedrecht - Verheul
fractie CDA - Dunsbergen
fractie VVD - Bijderwieden
fractie Slydregt.NU - M.J.H. Jongeneel
fractie PvdA - Huijzer
fractie D66 - De Munck
fractie Geduld-2.0 - Venis
4.1.tvr
ANTW 15 sep20 op 10sep20 -TECH-VR-Venis- Algemene Beschouwingen / Kadernota 2021
4.2.tvr
ANTW 29 sep 20 op 24sep20 - TECH-VR-Verheul-Kadernota 2021
4.3.tvr
ANTW 29 sep 20 op 25 sep 20 - TECH-VR-Penning_herfinanciering leningen
4.A.1
AANGENOMEN A-1 Amendement SGP-ChristenUnie - Geduld-2.0 - PRO Sliedrecht Buurttoezicht opnemen als speerpunt in Kadernota 2021
4.A.2
AANGENOMEN A-2 Amendement SGP-ChristenUnie - Financiele weerstandsratio-s opnemen in Kadernota 2021
4.A.3
AANGENOMEN A-3 - Amendement SGP-ChristenUnie - Beslispunt 9 van rb Kadernota 2021 wijzigen
4.A.4
INGETROKKEN A-4Amendement VVD - Enecogelden voor het Ruimtelijk Vernieuwingsfonds
4.A.5
INGETROKKEN A-5Amendement VVD - Enecogelden voor het dorpsfonds
4.A.6
VERWORPEN A-6Amendement VVD - Enecogelden voor de begraafplaats
4.A.7
INGETROKKEN A-7mendement VVD - dezelfde zon- en feestdagenregeling gelden als voor de winkels ten noorden van de A15 WORDT INGETROKKEN
4.A.8
INGETROKKEN A-8 - Amendement PRO Sliedrecht - Kadernota 2021 Herfinanciering Leningen
4.M.1
AANGENOMEN M-1 Motie SGP-ChristenUnie - fonds voor financieel kwetsbare inwoners
4.M.2
AANGENOMEN M2 - Motie CDA - Wipkip
4.M.3
AANGENOMEN M3 - Motie Slydregt.NU -Onderzoek invoering woonplicht
4.M.4
VERWORPEN M4 - Motie Slydregt.NU - Evenementen op zondag
4.M.5
VERWORPEN M5 - Motie Geduld-2.0 en D66 - Ook stapje voor stapje lijkt een kwestie van geduld
4.M.6
VERWORPEN M6 - Motie Geduld-2.0 en D66 - Een hond is geen melkkoe
4.M.7
VERWORPEN M-7 Motie VVD - Gelijke kappen
5
Sluiting om 22.28