Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

Commissies - Openbaar fractiespecialisten overleg - 12 mei 2020

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: P. Vat

Openbaar fractiespecialisten overleg- Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en )
De stukken worden t.z.t. toegevoegd aan deze vergadering

email 5 maart 2020 van de raadsgriffier: In mei/juni staan de zienswijzen GR-en weer op de agenda van de oordeelsvormende en besluitvormende vergadering.
Vorig jaar is hier een openbaar fractiespecialistenoverleg aan vooraf gegaan. Dat kwam de voortgang van de behandeling in de oordeelsvormende vergadering ten goede. Daarom nodigt wethouder Vat u wederom voor een openbaar fractiespecialistenoverleg Zienswijzen GR-en uit op
:

Dinsdag 12 mei, aanvang 18.30 uur. Tot uiterlijk 19.30 uur (om 20.00 uur start de raad)