Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 5 juli 2021

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: J.C. Paas

1
Opening
2
Presentatie en rapportage winkeltijdenonderzoek I&O Research
In het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is als doel opgenomen om in 2021 een zogenaamd ‘koopstromenonderzoek’ uit te voeren, in het bijzonder naar de winkeltijden. Het onderzoeksbureau I&O Research heeft onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften over winkeltijden in Sliedrecht.
In deze beeldvormende vergadering presenteert mevrouw Ester Hilhorst van het onderzoeksbureau de onderzoeksresultaten van het winkeltijdenonderzoek.
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
3
Sluiting